CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin của khách hàng cần được bảo mật, chúng tôi biết điều đó, vì vậy  khi bạn truy cập và đặt hàng trên website của chúng tôi,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập như sau:

  • Họ Tên, tuổi, địa chỉ nhận hàng
  • Email ( nếu có ) số điện thoại di động
  • Địa chỉ IP

Chúng tôi  áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống website.

Sử dụng thông tin của bạn với mục đích:

  • Cung cấp dịch vụ và  hỗ trợ theo yêu cầu của bạn để giải quyết các vấn đề về đơn hàng cho bạn
  • Gửi email thông báo các chương trình, các khuyến mại giảm giá cho bạn
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

Không tiết lộ thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết không làm lộ thông tin của khách hàng, trừ 1 số trường hợp sau:

  •  Được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
  • Bên mà bạn được ủy quyền để giải quyết vấn đề phát sinh
  • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác